top of page

Projecten 2020

Stichting De BruggenBouwers spreekt haar erkentelijkheid en dankbaarheid uit aan alle donateurs.

De hulpvraag vanuit gezondheidszorginstellingen blijft onverminderd van kracht voor 2021.

Schermafbeelding 2021-03-30 om 13.54.01.

Projecten op het gebied van onderwijs, waarbij het leerplan “Veilig Leren Lezen” aangeboden werd door de voorzitter van de Kiwanis, mevrouw L. Schenkers-Gokoel aan de basisschool “De Vrije School” te Paramaribo. Onze hartelijke dank gaat uit naar de donateur OSBS De  Kameleon, Rotterdam-Zuid Nederland.

Schermafbeelding 2021-03-30 om 13.40.06.

Projecten op het gebied van de gezondheidszorg, zoals het schenken van Protective Personal Equipment (PPE) aan het zorgpersoneel van het St. Vincentius Ziekenhuis te Paramaribo. 

Namens het bestuur van het St. Vincentius Ziekenhuis Paramaribo hartelijk dank aan álle donateurs.  

Schermafbeelding 2021-03-30 om 13.45.34.

Projecten op het gebied van de ondersteuning van armoedebestrijding.  

Het tehuis Riyos in het district Para is op Internationale Kinderdag 5 december 2020 bezocht door de Kiwanis Paramaribo Central en er werden leesboeken, babyspullen, knuffels en schoolspullen uitgedeeld gedoneerd door onze stichting.  

Het geheel werd op kosten van de Kiwani's afgesloten met heerlijk eten! 

Schermafbeelding 2021-03-30 om 13.46.18.

In samenwerking met de Stichting De BruggenBouwers en de Kiwanis Central Paramaribo werd het boek Voorlichting aan kinderen en jeugdigen over Coronavirus en Covid-19'  door Indra Hu-Ramdas, jeugd- kinderboeken schrijfster gepresenteerd  ten huize Riyos. Een stichting die opkomt voor kansarme kinderen en crisisopvang. 

Schermafbeelding 2021-03-30 om 13.47.54.

Tevens kregen de kinderen de donaties van speelgoed, cadeautjes, knuffels, boeken en lekker eten tijdens een gezellig samenzijn aangeboden. 

Schermafbeelding 2021-03-30 om 13.48.35.

Ook de kinderen van het Crisishuis MijnZorg te Paramaribo zijn in het zonnetje gezet. In dit tehuis worden kinderen opgevangen, die geïnfecteerd zijn met HIV.

 

Door hen extra aandacht te geven en te verwennen met cadeautjes, schoolspullen, leesboeken en speelgoed hebben we zo een bijdrage kunnen leveren aan een menswaardig bestaan.  

bottom of page