top of page

Jaarverslag 2018 Stichting De BruggenBouwers

Voor Stichting de BruggenBouwers was 2018 een roerig jaar met veel ontwikkelingen op het gebied van bestuurs-invulling en organisatie-ontwikkeling. Het idee voor wat betreft de oprichting van deze Stichting werd in 2016 geboren. Enkele bestuursleden, waaronder Jay Pahladsingh, Jules Emanuels en Natasha Hoesein vertrokken, doordat andere werkzaamheden meer aandacht eisten. Als nieuw enthousiast lid verwelkomden wij Shirin Koole-Jamaludin als secretaris. 

Sharda Ramautar werd voorgedragen als voorzitter en Shastri Doelam nam het op zich om het logo, de website, de visitekaarten- en het briefpapier grafisch te ontwikkelen.

Het Huishoudelijk Reglement van de Stichting werd opgesteld en goedgekeurd.

De serieuze groei van de Stichting werd bevorderd door de totstandkoming van een samenwerkingsverband in Suriname met Kiwanis  Club Paramaribo; een wereldwijd verspreide organisatie op het gebied van goede-doelen en is te vergelijken met bijv. de Rotary en de Lions Club.

Kiwanis Club Paramaribo zal in Suriname op verzoek van de Stichting De BruggenBouwers eerst de hulpvraag in Suriname inventariseren en vervolgens bij aankomst van goederen het toezicht houden op de distributie hiervan ter plaatse. Onze contactpersoon ter plekke is mevrouw Schenkers-Gokoel.

https://www.facebook.com/KiwanisClubParamariboCentral/

In maart 2018 werden er diverse medische/verpleegkundige hulpmiddelen verzonden naar het MMC (Mungra Medisch Centrum) te Nickerie, Suriname.

November was voor onze Stichting een drukke maand. Er vond een overdracht plaats in Suriname van medische/verpleegkundige hulpmiddelen aan de directeur de heer O. Jabani van verzorgings- en verpleegtehuis Ashiana. Daarnaast werden diverse medische/verpleegkundige hulpmiddelen geschonken aan het ‘s Lands Hospitaal. Mevrouw S. Nannan Panday (medisch directeur) en de heer M. Madiksan (hoofd Inkoop) namen de goederen dankbaar in ontvangst.

Tevens ontving het St.Vincentius Ziekenhuis een aantal onderzoeksbanken, waarvoor de Raad van Bestuur zeer erkentelijk was.

Wij slaagden er ook in om endoscopie-monitoren en toebehoren te sturen naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP. Onze contactpersoon en internist dr. Jarbandhan was zeer verheugd en heeft de monitoren in goede orde ontvangen.

Op de website zijn diverse dankbrieven en foto’s die getuigen van de bijzondere momenten. Nu dergelijke grote stappen voor 2018 zijn verwezenlijkt, verheugen wij ons des te meer op de akties voor 2019!

bottom of page