top of page

Stichting De BruggenBouwers spreekt haar erkentelijkheid en dankbaarheid uit aan alle donateurs.

In samenwerking met de Kiwanis Paramaribo zijn er meerdere donaties gedaan aan het Kindertehuis The Risen Glory, o.l.v. mevrouw Judy Moeljadie.

Onderstaande foto's tonen de overhandiging van de gedoneerde benodigdheden door de Kiwanis Paramaribo.


 

Overhandiging dialysedrankjes aan mevrouw L. Schenkers-Gokoel  van de Kiwanis Paramaribo en mevrouw S. Koole-Jamaludin, voorzitter van de stichting De  BruggenBouwers.

Overhandiging aan de nierdialysepatitenten de heer Biekram en de heer Ristie door de Kiwanis Paramaribo

Kleding en speelgoed geschonken aan het weeshuis van de Huberstichting in Suriname (en Nederland). De Huberstichting zet zich in voor kinderen met een (meervoudige) beperking en voert voogdijschap uit voor kinderen, waarvan de ouders uit de ouderlijke macht gezet zijn. In 2015 is er een dependance geopend te Commewijne, Suriname.

bottom of page